החדרים

  • כתר מלכת אנגליה ועליו יהלום הקוהינור היוקרתי - חדר בריחה
  • חדר בריחה בחזרה אל העתיד
  • Haifa Fair Hotel bell
  • הזמנת משחק חדר בריחה קוהינור